Swedish (Sweden) phrases #1721-1740 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1721
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Ånger funktionaliteten kommer att stängas av. Välja detta för bästa prestanda och minsta minnesbehov.
info
1722
Undo mode
Ångerläge
info
1723
Undo the last action.
info
1724
Universal
info
1725
Unknown Data
info
1726
Unnamed
info
1727
Unspecified
Ospecificerad
info
1728
Up
info
1729
Up-Down
info
1730
Up-Left
info
1731
Up-Right
info
1732
Update
Uppdatera
info
1733
Update and save
Uppdatera och spara
info
1734
Upload
Skicka
info
1735
Upper bound
info
1736
Upper left X
info
1737
Upper left Y
info
1738
Upper left corner:
info
1739
Upper part height [pixels]
info
1740
Upper right X
info
I wish there were...
What about ICL files?