Screenshot editoru ikon RealWorld

Přihlásit nebo zaregistrovat.
Zpět

Odstím každého pixelu byl nahrazen definovanou hodnotou filtrem "Obarvení"

Předchozí:
Úprevy obrázků v editoru rastrových obrázků
Následující:
Exportování obrázků v editoru ikon

Přehled screenshotů