RealWorld Graphics - výroba ikon a obrázků na zakázku

Přihlásit nebo zaregistrovat.

Ikony a obrázky

Poskytujeme služby v oblasti výroby syntetické aplikační grafiky, především ikon a kurzorů kompatibilních s Windows XP, obrázků a animací.

Uživatelské rozhraní aplikací bylo diskutovaným tématem ve vědeckém i komerčním sektoru už od začátku počítačové éry. Z výsledků provedených studií vyplývá, že správně užitá grafika v uživatelském rozhraní má zřetelné pozitivní účinky. V první řadě, lidé rozpoznávají obrázky rychleji a s menším počtem chyb, než je tomu u psaného textu. Kognitivní zátěž je v případě obrázků nižší a práce se stává méně náročnější na pozornost a méně vyčerpávající. Za druhé, uživatelé vědomě či intuitivně spojují kvalitu uživatelského rozhraní s kvalitou funkcionality, která je za ním ukryta. V neposlední řadě moderní uživatelské rozhraní zvyšuje důvěru zákazníků a naznačuje, že autoři jsou schopni přizpůsobit se modením trendům a dlouhodobě udržovat aplikaci v provozuschopném stavu.

Pozitivní efekty grafiky v uživatelském rozhraní aplikací nemusí být dosaženy, pokud grafika není použita správně. Přehnané užívání barev, nepotřebé detaily v obrázcích nebo nevhodně zvolená metafora může použitelnost dokonce snížit. Účelem grafiky je pomoci uživateli rychleji a efektivněji pracovat, nikoli zbytečně odvádět jeho pozornost. Považujeme tento bod za jeden z nejdůležitějších při tvorbě naší grafiky.

Příklady

Icon demo

Dodávky

Dodáváme ikony ve formátu Windows .ico a kurozry ve formátu Windows .cur nebo .ani. Na požádání je možné dodat jednotlivé obrázky jako Windows bitmapy (.bmp) nebo ve formátu Portable Network Graphics (.png).

3D modely a 2D obrázky ve vysokém rozlišení použité během projektu budou archivovány po minimální dobu pěti let, aby mohl být zachován původní styl při případných budoucích projektech.

Copyright

Ke všem ikonám vyrobeným na zakázku má zázazník práva: (1) použít ikony v libovolném počtu vlastních projektů, (2) upravovat ikony, (3) dále prodávat originální nebo upravené ikony.

Kontrola kvality

Návrh ikon je náročnou uměleckou disciplínou. Aby mohla být vybrána vhodná metafora, autor musí být schopen přemýšlet v kontextu cílové aplikace a musí rozumět filozofii jejího uživatelského rozhraní a typických scénářů. Autor musí znát technické možnosti současného hardware a software. Výsledná ikona musí být navržena podle nich, aby byla jednoduše rozeznatelná od okolních ikon, přitahovala přiměřenou míru pozornosti a přitom zachovávala styl ostaních ikon v aplikaci. Toto jsou hlavní oblasti, na které se naši autoři zaměřují při své tvorbě.

Je častým problémem, že konceptuální návrh a velké verze obrázků vypadají perfektně, na rozdíl od malého (a často nejdůležitějšího) 16x16 pixelového obrázku. V jiných případech ikona vypadá dobře, pokud je osamocená, ale stane se nevýraznou nebo naopak do očí bijící, pokud je umístěna do nástrojové lišty. Jsme si vědomi těchto problémů a aktivně jim předcházíme. Používáním 3D modelů a flexibilního renderovacího prostředí jsme schopni jednoduše vyrobit několik verzí ikony s různými barvami, osvětlením, perspektivou nebo relativní velikostí jejích čáatí. Proto je každá z našich ikon doladěna, aby zapadala do celkové koncepce projektu.

Technický aspekt výroby ikon je pokryt naším vlastním nástrojem (sekce Produkty), vyrobeným na míru pro minimalizaci opakujících se úloh a garanci plné kompatibility s nejnovějším Windows standardem.

Ceník

Naše ceny jsou odvozeny od práce, která je potřebná k vyrobení ikony. Rozlišujeme dva type ikon. Unikátní ikony nejsou podobné žádné dosud dodané ikoně a jejich cena je stanovena na 800 Kč. Variační ikona sdílí společné rysy s jinou dodanou ikonou a její cena je snížena o 50%. Některé ikony vyžadují různé obrázky pro malé a velké verze. V tomto případě je cena ikony o 50% vyšší.

Ikona (popř. kurzor)
Unikátní 800
Variace 400
Unikátní s dvěma obrázky 1200
Variace s dvěma obrázky 600

Průměrná cena za ikonu se pohybuje kolem 650 Kč v případě, že jsou dodávány ikony ve všech rozlišeních, a kolem 600 Kč, požaduje-li zákazník pouze ikony v jednom rozlišení.

Kontaktujte nás prosím, přejete-li si objednat jednotlivý obrázek nebo animaci. Ceny závisí na velikosti a obsahu.


Potřebuje-li více informací nebo byste chtěli odhad ceny Vašeho projektu, prosím kontaktujte nás.
Vista a Win 7 ikony

Přečtěte si, jak se Vista ikony liší od XP ikon.

Zjistěte, jak RealWorld editor ikon podporuje Vista ikony.

Co tavové ICL soubory?
Přál bych si tu mít...