RealWorld editor ukazatelů myši ...jednoduchý a efektivní...

Přihlásit nebo zaregistrovat.
   

RealWorld Cursor Editor 2013.1

"Ukaž mi směr!" - rss novinky - 1. březen 2012RealWorld Cursor Editor screenshot
Stáhnout (7.6 MB) RWCursorEditor32.msi Co je nového?

Pro Windows 8, 7, Vista, XP nebo 2000.

Přenosná verze: RWCursorEditor.zip (8.5 MB)


Upravte si kurzory

Učiňte svůj počítač jedinečným pomocí vlastních ukazatelů myši. Vytvářejte kurzory pro přátele a rodinu.

Staňte se grafikem

Naučte se jak vytvořit malé, funkční animace. Založe své online portfolio a získejte zpštnou vazbu.

Vylepšete svůj web

Kurzory je možné použít i na webových stránkách. Nakreslete si vlastní ukazatel pro svůj blog a ohromte své návštěvníky.Animovaný kurzor kapající vody

Nakreslete zvětšovací kurzor

Bezešvá textura

Výběry a obrazové masky


RealWorld Cursor Editor:

  • Vytváří nádherné ukazatele s hladkými hranami a ohromujícími animacemi.
  • Dovoluje podělit se o sá díla s celým světem.
  • Je jednoduchý na používání s mnoha tooltipy, video tutoriély and online nápovědou.
  • Automaticky optimalizuje animované ukazatele s opakujícími se snímky.
  • Je zdarma - i když příspěvky jsou vítány!

Významné scénáře

Vytvoření ukazatele z obrázku

Toto je standardní funkcí každého editoru ukazatelů myši. RealWorld Cursor Editor nabízí dva způsoby jak zkonvertovat obrázky na statické nebo animované kurzory. Předpřipravený obrázek lze transformovat pomocí průvodce, který je přístupný z úvodního okna aplikace. Když je potřeba obrázke před konverzí upravit, je k dispozici zabudovaný editor rastrových obrázků. Jednou z jeho nejvíce užitečných fukncí je operace "Odstranit prázdné okraje".

Modifikace obrázků kurzoru a jeho aktivního bodu

Obrázaky statických i animovaných ukazatelů lze upravovat pomocí kreslicích nástrojů (Tužka, Čáry, Křivky, Zaoblené obdélníky, Elipsy, Vyplňování, Text a Vržený stín) nebo pomocí filtrů. Každý obrázek může být otevřen v odděleném okně editoru rastrových obrázků. V tomto okně je možné spouštět další filtry (Zaostřit, Zjemnit, Rozmazat pohybem, Přidat stín, Jas, Kontrast, Gama, Průhlednost, Otočení a vlastní filtry) na celý obrázek nebo jen na vybranou oblast.

Aktivní bod ukazatele je možné změnit kliknutím na pixel v rastrovém editoru. V případě animovaných kurzorů se aktivní bod dá změnit u více snímků najednou zadáním souřadnic textově.

Úpravy animací

Snímky animovaných ukazatelů je možné přesouvat a kopírovat intuitivní metodou pomocí tažením myší. Připojení jedné animace ke druhé je zaležitostí několika sekund. Editor animovaných kurzorů umožňuje spustit filtry na všechny vybrané snímky naráz.

Trvání snímku lze změnit kliknutím na snímek a napsáním nové hodnoty. Alternativou je vybráním několika snímků a změnou hodnoty v panelu Trvání snímku.

Obrázky editoru

Úpravy statického ukazatele Windows
Obrázek kurzoru lze upravovat pomocí kreslicích nástrojů nebo filtrů.

Úpravy animovaného ukazatele Windows
Každý snímek animovaného ukazatele lze upravovat stejně jako statické ukazatele. Snímky lze přesouvat, duplikovat, mazat a dávkově upravovat.