RealWorld Photos ...jednoduchost i síla...

Přihlásit nebo zaregistrovat.
   

RealWorld Photos 2015.1

"Retušujte fotky bez ztráty kvality." - rss feed

Tweet Share


RealWorld Photos screenshot

Pro Windows 10, 8, 7, Vista, XP a 2000.

Přenosná verze: RWPhotos.zip (10.9 MB)


Rychlé retušování

Vypořádejte se se všemi obvyklými podezřelými: červenýma očima, fleky nebo nízkým kontrastem. Vyhněte se ztrátě kvality způsobené re-kompresí .jpg.

Dávkové zpracování

Zmenšujte, přidávejte vodotisk nebo vyzdobte fotky v dávkách. Použijte droplety pro práci přímo z Plochy bez spouštění aplikace.

Jednoduché na naučení

Editor obsahuje zjednodušené ovládání zaměřené na retušování. Chcete-li více, můžete přepnout do plnohodnotného obrázkového editoru s vrstvami.


Vybrané tutoriály (anglicky)


Co je RealWorld Photos

Vyhlazování kůže

Odstranění červených očí

Dávkový vodotisk

Proč si vybrat RealWorld Photos?

Retušování .jpg obrázků bez ztráty kvality

RealWorld Photos je schopný provádět bezeztrátové a částečně bezeztrátové úpravy jpeg obrázků. Pokud je změněna pouze část obrázku, což je typické při odstraňování nedokonalostí z fotografií nebo při přidávání vodotisku, RealWorld Photos uchová nezměněné části přesně tak, jak byly - zkopíruje je bez opětovné komprese přímo z originálu. Celý proces je pro uživatele naprosto transparentní.

Provádění složených dávkových operací

Aplikace může být použita pro filtrování nebo přidávání efektů na více obrázků najednou. Je možné měnit velikost, přidávat vodotisk, otáčet, měnit formát, aplikovat filtry (včetně plug-inů kompatibilních s Adobe Photoshop) nebo dělat kombinaci uvedeného. Dávkové operace lze spouštět i pomocí tzv. dropletů, na které po umístění na plochu prostě přetáhnete soubory myší.

Uživatelé mohou vytvořit své vlatní dávkové operace pomocí Java-skriptu. Skriptované operace mohou přistupovat k obrázku pixel po pixelu, spouštět filtry, pracovat s dočasnými plátny nebo používat kreslicí nástroje pro nakreslení např. vyhlazených polygonů.

Přizpůsobení aplikace

RealWorld Photos byl navržen pro vysokou přizpůsobitelnost. Softwaroví vývojáři mohou vytvářet vlastní plug-iny pro obohacení skoro každého aspektu aplikace. Mimo běžných plug-inů pro filtrování obrázků, import a export, je možné též přidávat kreslicí nástroje (např. Bezierovy křivky) nebo okna (např. histogram). Plug-iny třetích stran mají ty samé možnosti jako výchozí plug-iny.

Obrázky

Poloprůhledný obdélník přidaný na fotografii
Na obrázek je možno nakreslit různé tvary. Naposled přidaný tvar lze obrádat pomocí kontrolních bodů.

Dávkové zpracování obrázků
Obrázky přetažené s manažera souborů budou zpracovány a výsledky se objeví ve spodní části okna.

Varování

Program je poskytován "jak je", bez jakékoli záruky, zmíněné nebo nezmíněné. Autoři si rezervují právo nebýt zodpovědní za jakoukoli škodu způsobenou chybou v programu, nesprávným použitím programu nebo neočekávaným konfliktem s jiným programem.


Poznámka: Aplikace nepoběží na dřívějších verzích systému Windows a rozšíření počtu podporovaných systémů není v plánu.

Vyberte pozadí