Screenshot editoru ikon RealWorld

Přihlásit nebo zaregistrovat.
Způsoby míchání v editoru rastrových obrázků
Poloprůhledné zelené čáry byly nakresleny pomocí míchacích módů Kreslit na, Přepsat a Kreslit pod. Ovládací prvky míchacích a rasterizačních módů jsou vyznačeny červeným obdélníkem.
Předchozí:
N/A
Následující:
raster-lines

Přehled screenshotů