RealWorld Cursor Editor - screenshoty

Přihlásit nebo zaregistrovat.

Obrazovky editoru ukazatelů

RealWorld Cursor Editor je odvozen od systému RealWorld Designer a dědí jeho funkcionalitu:
 • Zabudované šablony dokumentů.
 • Integrované otevírací okno s vlastními oblíbenými složkami.
 • Konfiguroavatelné rozložení oken, panelů nástrojů a menu.

Počáteční obrazovka editoru ukazatelů
Úvodní obrazovka umožňuje vytvořit nový ukazatel, nový obrázek nebo převést obrázek na ukazatel.


Úpravy statického ukazatele Windows
Obrázek kurzoru lze upravovat pomocí kreslicích nástrojů nebo filtrů.

Statické Windows ukazatele lze upravovat pomocí:
 • Kreslících nástrojů Čáry, Křivky, Elipsy, Obdélníky, Vyplňování a dalších.
 • Jenoduchých filtrů Jas, Kontrast, Gama, Rotace, Zrcadlo, Převrácení.
 • Efektů Zaostření, Rozmazání, Stín a dalších.

Snímky animovných kurzorů lze spravovat pomocí schránky nebo myši:
 • Změna pořadí snímků přetažením myší.
 • Duplikace snímků pomocí schránky nebo přetažením myší s klávesou CTRL.
 • Spuštění filtrů na vybrané snímky.

Úpravy animovaného ukazatele Windows
Každý snímek animovaného ukazatele lze upravovat stejně jako statické ukazatele. Snímky lze přesouvat, duplikovat, mazat a dávkově upravovat.


Nastavení Windows ukazatelů
Úvodní obrazovka umožňuje vytvořit nový ukazatel, nový obrázek nebo převést obrázek na ukazatel.

Změna ukazatelů Windows přímo z editoru
 • Odtažením souboru ukazatele na panely reprezentující role ukazatelů.
 • Nastavením aktuálně otevřeného ukazatele jako aktivního ukazatele.
Přál bych si tu mít...