Polish phrases #21-40 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
21
&B-Spline
info
22
&Background color:
Kolor tła:
info
23
&Before selected item
info
24
&Bevel...
Skos...
info
25
&Blend with background...
Połącz z tłem...
info
26
&Brightness:
&Jasność:
info
27
&Cache views
info
28
&Canvas size...
Wymiary kanwy...
info
29
&Category:
Kategoria:
info
30
&Colorize...
Koloryzuj...
info
31
&Commands:
Polecenia:
info
32
&Configure layout...
&Konfiguruj układ...
info
33
&Contrast [%]:
Kontrast [%]:
info
34
&Copy
&Kopiuj
info
35
&Copy selected frame
Kopiuj wybraną klatkę
info
36
&Description:
Opis:
info
37
&Disable undo
&Wyłącz cofanie
info
38
&Disabled
info
39
&Drop shadow...
Dodaj cień...
info
40
&Edit
&Edycja
info
I wish there were...
What about ICL files?