Turkish phrases #1121-1140 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1121
Digimarc
info
1122
Digital Film Tools
info
1123
Digital ROC v1.1.1
info
1124
Digital SHO v1.1.1
info
1125
Digital Weaver...
info
1126
Digitize
info
1127
Dimensions: %ix%i pixels
Boyutlar: %ix%i piksel
info
1128
Direction
info
1129
Direction of parallel light rays shining on the height map.
Yükseklik haritasında parlayan paralel ışık ışınlarının yönü.
info
1130
Disable
info
1131
Disable &automatic updates
Otomatik güncellemeleri devre dışı bırak
info
1132
Disabled
Devre dışı
info
1133
Disco Lights...
info
1134
Displace...
Yerinden çıkarmak...
info
1135
Displace…
info
1136
Display configuration dialog
info
1137
Display configuraton window before the filter is executed.
info
1138
Display conte&xt help for window controls as tooltips
Pencere denetimleri için içerik yardımını araç ipuçları olarak görüntüleme
info
1139
Display context help (this message) as tooltips for all controls.
Bağlam yardımını (bu mesaj) tüm kontroller için araç ipuçları olarak görüntüleyin.
info
1140
Display hints relevant to application current state.
Uygulama mevcut durumuyla ilgili ipuçlarını görüntüler.
info
I wish there were...
Select background