Turkish phrases #3961-3980 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3961
Update and save
Güncelle ve kaydet
info
3962
Upload
Yükle
info
3963
Upper left corner:
Sol üst köşe:
info
3964
Upper part height [%]
info
3965
Upper part height [pixels]
info
3966
Upper right corner:
Sağ üst köşe:
info
3967
Use .rli format
.rli biçimini kullan
info
3968
Use a height map to displace pixels in the image. Height gradient defines the displacement direction and amount.
Görüntüdeki pikselleri değiştirmek için bir yükseklik haritası kullanın. Yükseklik gradyanı, yer değiştirme yönünü ve miktarını tanımlar.
info
3969
Use active colors
enkleri kullan
info
3970
Use color of nearest pixel.
info
3971
Use combination of resampling and retargeting to adjust image dimensions (and aspect ratio) while preserving content.
İçeriği korurken görüntü boyutlarını (ve en boy oranını) ayarlamak için yeniden örnekleme ve yeniden hedefleme kombinasyonunu kullanın.
info
3972
Use default database
info
3973
Use layered mode by default
Varsayılan olarak katmanlı mod kullan
info
3974
Use linear interpolation of pixel colors.
info
3975
Use multiple processors when displaying image in raster editor.
info
3976
Use the "%s" tool and draw a bubble around it.
info
3977
Use the controls to select font family, style, and size.
Yazı tipi ailesini, stilini ve boyutunu seçmek için denetimleri kullanın.
info
3978
Use these controls to change size of icons in the preview window.
Önizleme penceresindeki simgelerin boyutunu değiştirmek için bu kontrolleri kullanın.
info
3979
VDL Adrenaline
info
3980
Value
Değer
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons