Bosnian phrases #4241-4260 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
4241
we make Tea cups 
info
4242
weeeeww
info
4243
x
info
4244
xero
info
4245
xxxx.x.x
xxxx.x.x
info
4246
°
info
4247
°v° Kiwi`s Oelfilter
info
4248
» Area Splitter «
» Djelilac područja «
info
4249
» Command List «
» Popis komandi «
info
4250
» Command panel «
» Komandna ploča «
info
4251
» Display Configuration «
» Podešavanje prikaza «
info
4252
» Document Operation «
» Operacije dokumenta «
info
4253
» Empty View «
» Prazan izgled «
info
4254
» JavaScript «
» JavaScript «
info
4255
» No Operation «
» Bez operacije «
info
4256
» No Transformation «
» Bez transformacije «
info
4257
» Popup Menu «
» Popup meni «
info
4258
» Roll-Out Panels «
» Isticanje ploča «
info
4259
» Sequence «
» Sekvenca «
info
4260
» Tabs «
» Tabovi «
info
What about ICL files?
I wish there were...