Danish phrases #1621-1640 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1621
Right-Left
Højre-venstre
info
1622
Right-handed
Højrehåndet
info
1623
Right/Lower Pane
Nederste højre rude
info
1624
Right/Upper Pane
Øverste højre rude
info
1625
Role:
Rolle:
info
1626
Rotate
Roter
info
1627
Rotate &left
Rotér venstre
info
1628
Rotate &right
Rotér højre
info
1629
Rotate Selected Frames
Rotér valgte rammer
info
1630
Rotate by %i°
Rotér %i°
info
1631
Rotate by 180°
Rotér 180°
info
1632
Rotate hue of every pixel by given angle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Shift_Hue">More information</a>.
Rotér nuance for hver pixel efter givet vinkel.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Shift_Hue">Flere oplysninger</a>.
info
1633
Rotate images of all selected frames.
Rotér billeder i alle valgte rammer.
info
1634
Rotate right
Rotér højre
info
1635
Rotate the image around its center by given angle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Rotate">More information</a>.
Rotér billedet om midten efter given vinkel.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Rotate">Flere oplysninger</a>.
info
1636
Rotate the image by 180 degrees.
Rotér billedet 180 grader.
info
1637
Rotate the image by 90 degrees if it results in larger prints or saved paper.
Rotér billedet 90 grader hvis medfører større udskrift eller sparet papir
info
1638
Rotate the image by 90 degrees to the left.
Rotér billedet 90 grader mod uret.
info
1639
Rotate the image by 90 degrees to the right.
Rotér billedet 90 grader med uret.
info
1640
Rotate the image by an arbitrary angle.
Rotér billedet med en vilkårlig vinkel.
info
Select background
I wish there were...