Norwegian (Bokmål) phrases #1201-1220 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1201
Lossless mode:
Kvalitets JPEG-modus:
info
1202
Love it!
Elsker den!
info
1203
Lower left corner:
Nedre venstre hjørne:
info
1204
Lower right corner:
Nedre høyre hjørne:
info
1205
M&ultiple undo steps
F&lere angringer
info
1206
Magic wand
Nyansemarkering
info
1207
Main toolbar
Hovedverktøylinje
info
1208
Main window
Hovedvindu
info
1209
Make animated clock
info
1210
Make animated dots
info
1211
Make animated spinning wheel
info
1212
Make arrow shape
Lag pilform
info
1213
Make given percentage of pixels in the image transparent.
Gjør gitt prosent av piksler i bildet gjennomsiktige.
info
1214
Make size of all layers the same.
Gjør størrrelsen på alle lagene til den samme.
info
1215
Man'o'war
Man'o'war
info
1216
Manage Custom Icons
Egendefinerte ikoner
info
1217
Manage Custom Presets
Behandle egendefinerte forhåndsinnstillinger
info
1218
Manage File Associations
Velg filassosieringer
info
1219
Manage Layouts
Administrer maler
info
1220
Manage Windows shell associations
Velg Windows filformat assosieringer
info
Select background
Vista & Win 7 icons