Norwegian (Bokmål) phrases #201-220 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
201
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Juster eksponering, kontrast, gamma og statuering for det valgte bildet eller markerte området.
info
202
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Juster lysstyrke, kontrast, gamma og metning på bildet eller et markert område.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Mer informasjon</a>.
info
203
Adjust color saturation of the current layer or of the current selection.
Juster farge metning av dette laget eller i gjeldende utvalg.
info
204
Adjust contrast of the whole image or of current selection.
Juster kontrasten på hele bildet eller i gitt markering.
info
205
Adjust exposure
Juster eksponering
info
206
Adjust gamma
info
207
Adjust light level to preserve flat surfaces
Juster eksponeringen til flate overflater
info
208
Adjust size by %i,%i
info
209
Adjust size by:
Juser størrelsen med:
info
210
Adjust the light level to avoid changing flat surfaces.
Juster eksponeringen til skiftende flate overflater.
info
211
Adjustable
Justerbar
info
212
After &last frame
Etter &siste vindu
info
213
After current
info
214
After last
info
215
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Etter konfigurering, klikk OK for å aktivere operasjonen.<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Dokumentasjon</a>
info
216
Align:
Beliggenhet:
info
217
Alignment:
Beliggenhet:
info
218
All available parts
Alle tilgjengelige deler
info
219
All files
Alle filer
info
220
All operations can be undone. If there is not enough memory for backup of an operation, it may become impossible to further edit a document.
Alle operasjoner kan bli angret. Dersom det ikke er nok minne for å sikkerhetskopiere en operasjon, kan det bli umulig å endre dokumentet.
info
Select background
I wish there were...