Bosnian phrases #2061-2080 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2061
View
Prikaz
info
2062
View Type
Vrsta prikaza
info
2063
View menu
Prikaži meni
info
2064
View type:
Prikaži vrstu:
info
2065
Viewport sync ID:
ID Viewport sinhronizacije:
info
2066
Viewport:
Viewport:
info
2067
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
info
2068
Web colors
Web boje
info
2069
When turned on, the AutoZoom feature will be enabled when new window opens.
Kada je uključeno, Autozumiranje bit će omogućeno pri otvaranju novog prozora. 
info
2070
While this application is free to use, it was not free to make. Can you help?
Iako je ova aplikacija besplatna za korištenje, njen razvoj nije besplatan. Da li možete pomoći?
info
2071
Width
Širina
info
2072
Width delta
Širina delte
info
2073
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Širina linije može biti bilo koji pozitivan broj uključujući vrijednosti s pokretnim zarezima (floating point).
info
2074
Width of the image in pixels.
Širina slike u pikselima.
info
2075
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
Širina okvira (ivice) nacrtanog oblika, ukoliko alat podržava taj oblik i ako su omogućeni okviri tj. rubovi.
info
2076
Width of the outline.
Širina rubnih (ivičnih) linija.
info
2077
Width of the outline. Relative to the image size.
Širina okvira (rubne linije). Relativna je u odnosu na veličinu slike.
info
2078
Width of the resized image in pixels
Širina smanjene/povećane slike u pikselima
info
2079
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Širina ciljne slike. Visina je automatski izračunata kako bi se zadržao originalni omjer slike.
info
2080
Width:
Širina:
info
What about ICL files?
Select background