Danish phrases #801-820 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
801
Invalid pixels have transparency set to 100% yet they are not black. These pixels are inverting background color if used on cursors. They should not be present in normal images.
Gennemsigtigheden på transparente pixel er sat til 100% selv om de ikke er sorte. Disse pixel er inverteret baggrundsfarve hvis brugt på markører. Bør ikke findes i normale billeder.
info
802
Invert
Inverter
info
803
Invert color of each pixel (subtract its color from white).
Inverter fraven på hver pixel (træk farven fra hvid).
info
804
Invert colors
Inverter farver
info
805
Italic
Kursiv
info
806
Item
Emne
info
807
Items
Emner
info
808
JPEG Image
JPEG billede
info
809
JPEG image files
JPEG billedfil
info
810
JPEG2000 Image
JPEG2000 billede
info
811
JPEG2000 Image (codestream)
JPEG2000 billede (kodestrøm)
info
812
JPEG2000 codestream files
JPEG2000 kodestrømsfil
info
813
JPEG2000 image files
JPEG2000 billedfil
info
814
JavaScript that will be executed. Refer to the manual (http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript) to learn about scripting.
Javascript der eksekveres. Se vejledningen (http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript) for at lære mere om script.
info
815
Keyboard accelerator for this menu command.
Tastaturaccelerator for denne kommando.
info
816
Language
Sprog
info
817
Language synchronization
Sprogsynkronisering
info
818
Language:
Sprog:
info
819
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Sprog markeret med flag er installeret. Vælg sprog og klik på Download for at hente en oversættelsesskabelon.
info
820
Lasso
Lasso
info
What about ICL files?
I wish there were...