Norwegian (Bokmål) phrases #1361-1380 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1361
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Vis me&ny kommandoer for brukergrensesnitt kontoll (for avanserte brukere)
info
1362
Show or hide the "%s" panel.
Vis eller skjul "%s"-panelet.
info
1363
Show or hide the status bar.
Vis eller skjul statuslinjen.
info
1364
Show or hide this toolbar.
Vis eller skjul denne verktøylinjen.
info
1365
Show the final image in the raster editor.
Vis ferdig bilde i delbildebehandleren.
info
1366
Shrink or stretch image by changing the number of pixels.
Omskaler bildet ved å endre antall piksler.
info
1367
Shrink or stretch image.
Forminsk eller strekk bilde.
info
1368
Shrink selection
Krymp markering
info
1369
Similar colors
Lignende farger
info
1370
Simple bevel
Enkel effekt
info
1371
Simple flood fill
Eneklt fyll
info
1372
Simple select
Markering
info
1373
Simplified controls
Forenklet brukergrensesnitt
info
1374
Single chroma value will be saved for the selected block size.
Enkel blokk størrelse verdi vil bli brukt for den valgte blokken.
info
1375
Single pixel|Square 3x3|Square 5x5|Circle 3x3|Circle 5x5|Diamond 5x5|Diagonal 3px|Diagonal 5px|
Enkel piksel|Kvadrat 3x3|Kvadrat 5x5|Sirkel 3x3|Sirkel 5x5|Diamant 5x5|Diagonal 3px|Diagonal 5px|
info
1376
Six-pointed star
info
1377
Size
Størrelse
info
1378
Size of beveled region in pixels.
Størrelse på utgjevnet region i punkt.
info
1379
Size of the added shadow in pixels.
Størrelse på skyggen i punkt.
info
1380
Size of watermark text in percent of the image height.
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons