Danish phrases #681-700 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
681
Centered
Centreret
info
682
Central City...
info
683
Centre Point...
info
684
Centre Tile
info
685
Centre graded ND filter...
info
686
Centripedal Tile...
info
687
Chalk & Charcoal...
info
688
Chalkaholic...
info
689
Change Animation Speed
Skift animationshastighed
info
690
Change Canvas Size
Skift lærredsstørrelse
info
691
Change RGB Percentages...
info
692
Change an operation (or a sequence thereof) applied on the selected layer.
Tilpas en handling (eller sekvens heri) anvendt på valgt lag.
info
693
Change animation speed...
Tilpas animationshastighed...
info
694
Change area
Tilpas område
info
695
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.
Skift størrelsesforhold ved at reducere eller udvide de mindst vigtige områder af billedet.
info
696
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Retarget">Online documentation</a>.
Skift størrelsesforhold ved at reducere eller udvide de mindst vigtige billedområder.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Retarget">Flere oplysninger</a>.
info
697
Change color of individual pixels.
Skift farve på enkelte pixel.
info
698
Change color of the stop selected in the gradient above.
Skift farve på det valgte stop i gradueringen ovenfor.
info
699
Change layer blending
Skift lagblanding
info
700
Change layer opacity
Skift lagopacitet
info
Select background
I wish there were...