Bosnian phrases #1561-1580 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1561
Hue-Saturation and Luminostity-Alpha 2D areas
Nijanse-zasićenje i sjaj-alfa 2D površine
info
1562
Hue:
Nijanse:
info
1563
ID of the extracted document part. This ID is document specific. Refer to documentation of the used document to learn about its part IDs.
ID izdvojenog dijela dokuemnta. Ovaj ID je poseban za svaki dokument. Pogledajte dokumentaciju da saznate više o ID-ovima dijelova dokumenta. 
info
1564
ID:
ID:
info
1565
Ice White
info
1566
Ice...
info
1567
Ice4...
info
1568
Icon
Ikonica
info
1569
Icon assigned to the configuration window.
Ikonica dodijeljena konfiguracijskom prozoru.
info
1570
Icon associated with this command.
Ikonica pridružena ovoj komandi.
info
1571
Icon displayed in toolbar or menu.
Ikonica prikazana na alatnoj traci ili meniju.
info
1572
Icon from &selection
Ikonica iz &selekcije
info
1573
Icon from radio
Ikonica s radija
info
1574
Icon of the default operation.
Ikonica zadane operacije.
info
1575
Icon:
Ikona:
info
1576
Icons
Ikonice
info
1577
Identifier of a selection synchronization group used for document part extraction.
Identifikator selekcije sihronizacijske grupe koristi se za izdvajanje dijela dokumenta.
info
1578
Identifier of a selection synchronization group used in current view.
Identifikator sinhronizacijske grupe selekcije, korišten u trenutnom izgledu.
info
1579
Identifier of a view state with the image mask.
Identifikator pregleda stanja maske slike.
info
1580
Identifier of an edit tool that will be used when an image is pasted or dropped on the window.
Identifikator alata za uređivanje koristit će se kada se slika zalijepi ili ispusti na prozor.
info
Select background
Vista & Win 7 icons