Norwegian (Bokmål) phrases #281-300 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
281
Disabled
Deaktivert
info
282
Display
Visning
info
283
Display hints relevant to application current state.
Vis relevante tips til programmet
info
284
Display lines in tree to indicate relations between items.
info
285
Display mode:
Visningsmodus:
info
286
Display program information, version number and copyright.
Vis program informasjon, versjons nummer og kopirettighet.
info
287
Display the back side of the object.
info
288
Display the front side of the object.
info
289
Display the left side of the object.
info
290
Display the right side of the object.
info
291
Displayed Data Type
info
292
Displays the basic information about the application and its usage.
Viser grunnleggende informasjon om applikasjonen og dets bruk.
info
293
Displays the help index page.
Vis hjelpesiden.
info
294
Distance from viewer will not affect objects' size.
info
295
Document - Best Layout
Dokument - Best brukergrensesnitt
info
296
Document - Condition
info
297
Document - Extract Document Part
Dokument - Eksakt dokument del
info
298
Document Structure
Dokumentstruktur
info
299
Document contains unsaved data.
Dokumentet inneholder ulagrede data.
info
300
Don't save|Close document discarding changes.
Ikke lagre|Lukk dokument uten å lagre endringene.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons