Norwegian (Bokmål) phrases #501-520 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
501
Online
Resurser
info
502
Online help
Hjelp på veven
info
503
Only show strings containning the entered character sequence.
Bare vis fraser som inneholder de innskrevne tegnene i filterboksen.
info
504
Opacity from texture
info
505
Opacity:
Ugjennomsiktighet:
info
506
Open
Åpne
info
507
Open Texture
info
508
Open Unicorn3D File
info
509
Open a recently used file.
Åpne en fil som er brukt i det siste.
info
510
Open an existing document.
Åpne et eksisterende dokument.
info
511
Open an existing file.
Åpne en eksisterende fil.
info
512
Open an internet page, where you can ask questions related to this program.
Åpne applikasjonens hjemmeside, hvor du kan spørre om spørsmål relatert til denne applikasjonen.
info
513
Open images as:
Åpne bildet som:
info
514
Open in both directions
info
515
Open this document.
Åpne dette dokumentet.
info
516
Operation failed. Please try again later.
Operasjonen feilet. Vennligst prøv igjen senere.
info
517
Operation succeeded.
Operasjon fullført.
info
518
Options
Alternativer
info
519
Original string:
Original frase:
info
520
Other files
Andre filer
info
I wish there were...
Select background