Danish phrases #1361-1380 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1361
Reserve space
Reservér plads
info
1362
Resize by setting
Størrelse efter indstilling
info
1363
Resize image
Stræk billede
info
1364
Resize the selection to cover the entire image.
Tilpas markeringsstørrelsen så hele billedet dækkes.
info
1365
Resizing from %s x %s to %s x %s pixels.
Ændrer fra  %s x %s til %s x %s pixel.
info
1366
Resizing method:
Metode:
info
1367
Resolution:
Opløsning
info
1368
Respect alpha
Respektér alfa
info
1369
Respect image opacity
Respektér billedopacitet
info
1370
Respect the alpha channel of the filled image and do not fill transparent areas.
Tag hensyn til billedets alfakanal og udfyld ikke gennemsigtige områder.
info
1371
Restore selection size
Gendan markeringsstørrelse
info
1372
Retouch with: %s
Retouchér med: %s
info
1373
Reverse frame order
Omvend rækkefølge
info
1374
Reverse the order of selected frames or of all frames if less than two are selected.
Omvend rækkefølge på valgte rammer eller  på alle hvis der er valgt mindre end to.
info
1375
Rezizing method controls whether to scale or crop the image.
Metoden bestemmer om billedet skal beskæres eller skaleres.
info
1376
Right
Højre
info
1377
Right-Left
Højre-venstre
info
1378
Right-handed
Højrehåndet
info
1379
Right/Lower Pane
Nederste højre rude
info
1380
Right/Upper Pane
Øverste højre rude
info
I wish there were...
What about ICL files?