Danish phrases #1741-1760 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1741
Use current for
Anvend aktuel til
info
1742
Use default cursor
Brug standardmarkør
info
1743
Use default cursor size (recommended) or specify the size yourself.
Anvend standard markørstørrelse (anbefales) eller angiv størrelsen selv.
info
1744
Use layered mode by default
Brug lag tilstand som standard
info
1745
Use linear interpolation of pixel colors.
Anvend lineær interpolering til pixelfarver.
info
1746
Use multiple processors when displaying image in raster editor.
Brug flere processorer til billedvisning i rastereditor.
info
1747
Use the controls to select font family, style, and size.
Brug kontrollerne til at vælge skrifttype, stil og størrelse.
info
1748
Use the dropped cursor for this role.
Brug droppet markør til denne rolle.
info
1749
Use these buttons to control items in the list below. For a more detailed help on available operations, press the Help button.
Brug disse knapper til at kontrollere emnerne på listen herunder. Klik Hjælp for flere detaljer.
info
1750
Use these controls to change size of icons in the preview window.
Brug kontrollerne til at skifte ikonstørrelser i forhåndsvisningen.
info
1751
Value
Værdi
info
1752
Value added to the final pixel.
Værdi føjet til den sidste pixel.
info
1753
Value in degrees specifying how much is the image rotated clockwise.
Vinkel i grader der angiver billedets rotering med uret.
info
1754
Value in pixels added to current cavas size. Negative values are allowed.
Værdi i pixel der føjes til aktuelt lærred. Negative værdier tillades ikke.
info
1755
Value in pixels determining new size of the canvas.
Værdi i pixel der bestemmer den nye lærredsstørrelse.
info
1756
Values in the convolution matrix represent weights of pixels. The number of rows and columns must be odd.
Værdier i sammenkædningsmatriksen representerer pixelvægt. Antal kolonner og rækker skal være ulige.
info
1757
Vertical
Lodret
info
1758
Vertical Split Type
Lodret opdelingstype
info
1759
Vertical blur
Lodret sløring
info
1760
Vertical division:
Lodret:
info
Select background
I wish there were...