Hungarian phrases #661-680 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
661
Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
A csúszka húzásával állítsa be színtelítettséggel.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">További információ</a>
info
662
Drag the slider to adjust contrast.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
A csúszka húzásával állítsa be a kontrasztot.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">További információ</a>
info
663
Drag the slider to adjust gamma-correction.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
A csúszka húzásával állítsa be gamma korrekciót.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">További információ</a>
info
664
Drag the slider to set new animation speed in range 25 to 400%.
A csúszka húzásával állítsa be az animáció sebeségét 25 és 400% között.
info
665
Drag the sliders to adjust colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online documentation</a>
A csúszkák húzásával állítsa be a színeket. <br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online dokumentáció</a>
info
666
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Húzza az egérrel a pont, ahol az objektum felfelé, hogy a tervezett árnyékmásolatokat létrehozni kiterjedést éri el.
info
667
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Húzás az egérrel helyezi a teljes kép. Külső vagy kitölthető az adott szín, vagy a kép is futtatható.
info
668
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Egy görbe passig rajzolása a megadott pontokal. Új pont hozzáadása, a vezérlőelem húzásával a vonal szakasz közepén.
info
669
Draw a grid around pixels or small tiles.
Egy rács körüli képpontok vagy kis csempék rajzolása.
info
670
Draw circles or ellipses.
Körök vagy ellipszisek rajzolása.
info
671
Draw grid around large tiles.
Rajzolja körbe a rácsot nagy csempékkel.
info
672
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
A vonal rajzolása vagy vonalláncok. Egy vonalszakasz középső vezérlőfogópont húzásával el kell osztani.
info
673
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Rajzolás a kijelölt normál és egyéb rétegeken 50% os átlátszatlansággal.
info
674
Draw shapes with outlines and fill.
Az alakzat körvonalának rajzolása és kitöltés.
info
675
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Rajz vagy téglalapokhoz, figyelembe véve a sarokkerekítés sugara.
info
676
Draw tool presets
Rajzeszköz beállítások
info
677
Draw with a brush.
Rajzolás ecsettel
info
678
Drawing Tool
Rajz eszköz
info
679
Drawing tool toolbar
Rajzolás eszköz eszköztár
info
680
Drop Shadow
Árnyék hozzáadás
info
What about ICL files?
I wish there were...