Norwegian (Bokmål) phrases #1721-1740 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1721
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Angre funksjonaliteten vil bli deaktivert. Velg dette alternativet for best funksjonalitet og lavest minne krav.
info
1722
Undo mode
Angremodus
info
1723
Undo the last action.
Gjør om siste handling.
info
1724
Universal
Universell
info
1725
Unknown Data
Ukjent data
info
1726
Unnamed
Uten navn
info
1727
Unspecified
Uspesifisert
info
1728
Up
Øvre
info
1729
Up-Down
Øvre-nedre
info
1730
Up-Left
Opp-Venstre
info
1731
Up-Right
Opp-Høyre
info
1732
Update
Oppdater
info
1733
Update and save
Oppdater og lagre
info
1734
Upload
Last opp
info
1735
Upper bound
info
1736
Upper left X
info
1737
Upper left Y
info
1738
Upper left corner:
Øvre venstre hjørne:
info
1739
Upper part height [pixels]
Høyde på øvre del [piksler]
info
1740
Upper right X
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?