Bosnian phrases #321-340 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
321
Both
Oba
info
322
Bottom
Dolje
info
323
Bottom left
Dolje lijevo
info
324
Bottom right
Dolje desno
info
325
Bounds:
Granice:
info
326
Box blur
Kockasto zamagljenje
info
327
Brighten
Posvjetljenje
info
328
Brightness
Svjetlina
info
329
Brightness influences the luminance of the entire image by adding the given value to every pixel.
Svjetlina utiče na jačinu svjetla cijele slike dodajući određenu vrijednost svakom pikselu.
info
330
Brightness...
Svjetlina...
info
331
Brush
Četkica
info
332
Built-in
Ugrađeno
info
333
Built-in shadow
Ugrađena sjenka
info
334
Busy
Zauzeće
info
335
Button1
Dugme1
info
336
Button2
Dugme2
info
337
Bézier transformation
Bézier-ova transformacija
info
338
Cancel
Otkaži
info
339
Cancel|Continue working with the document.
Otkaži|Nastavi raditi u dokumentu.
info
340
Canvas border fill:
Ispuna ruba (okvira) platna
info
Select background
What about ICL files?