Bosnian phrases #841-860 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
841
I am not helping. And do not bother me again!
info
842
I am still exploring the application. Ask me later.
info
843
I want to support this application.
Želim podržati ovu aplikaciju.
info
844
ID of the extracted document part. This ID is document specific. Refer to documentation of the used document to learn about its part IDs.
ID izdvojenog dijela dokuemnta. Ovaj ID je poseban za svaki dokument. Pogledajte dokumentaciju da saznate više o ID-ovima dijelova dokumenta. 
info
845
IMPORTANT: Only authors or copyright holders of a cursor may post it to the library. By posting a cursor to the library, you give the owners of the library the right to publish the cursor on the web with the given or modified name, description, and role.
VAŽNO: Samo autori ili vlasnici autorskih prava kursora mogu iste objaviti u zbirci. Objavljivanjem (postavljanjem) kursora u zbirci, Vi se slažete da vlasnici zbirke imaju pravo da na internetu objave kursor sa datim ili promijenjenim nazivom, opisom i rolom.
info
846
Icon
Ikonica
info
847
Icon - Composition
Ikonica - kompozicija
info
848
Icon - Delete Image
Ikonica - Izbriši sliku
info
849
Icon - Image List
Ikonica - Popis slika
info
850
Icon - Insert Custom Image
Ikonica - Unesi posebnu sliku
info
851
Icon - Insert Image
Ikonica - Unesi sliku
info
852
Icon - Make Pre-XP formats
Ikonica - Napravi pred-XP formate
info
853
Icon - Select File Format
Ikonica - Selektuj format fajla
info
854
Icon Library - List
Zbirka ikonica - Spisak
info
855
Icon Library - View Mode
Zbirka ikonica - Način prikaza
info
856
Icon assigned to the configuration window.
Ikonica dodijeljena konfiguracijskom prozoru.
info
857
Icon associated with this command.
Ikonica pridružena ovoj komandi.
info
858
Icon displayed in toolbar or menu.
Ikonica prikazana na alatnoj traci ili meniju.
info
859
Icon from &selection
Ikonica iz &selekcije
info
860
Icon from radio
Ikonica s radija
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons