Finnish phrases #1681-1700 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1681
Mouse &wheel:
info
1682
Mouse gesture
info
1683
Mouse gestures...
Hiiren liikkeet...
info
1684
Move
Liikuta
info
1685
Move camera sideways
info
1686
Move camera straight
info
1687
Move component by the defined distance in X, Y, and Z directions.
info
1688
Move layer down
Liikuta kerrosta alas
info
1689
Move layer up
Liikuta kerrosta ylös
info
1690
Move point or select
info
1691
Move snapshot down
info
1692
Move snapshot up
info
1693
Move the dragged layer up or down.
info
1694
Move the slider to modify a single color channel of the current color.
info
1695
Move the slider to the left to soften the image, to the right to sharpen it. If the slider is in the center, no effect is applied.
Vedä säädintä vasemmalle pehmentääksesi, ja oikealle terävöittääksesi kuvaa. Jos säädin on keskellä, tehostetta ei ole valittu.
info
1696
Move your mouse while holding left button down to rotate the rectangle.
Liikuta hiirtä vasen painike pohjassa kääntääksesi suorakulmiota.
info
1697
Move, resize and rotate
Liikuta, muuta kokoa ja pyöritä
info
1698
Move, rotate, scale or apply perspective transformation to the selected area.
info
1699
Movement method
info
1700
Movement mode
info
Select background
I wish there were...