Hungarian phrases #2581-2600 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2581
This is a commercial software application and a valid license is needed to use it. Without a license, the software may be used for evaluation purposed only.
info
2582
This item determines component's type. Type can be changed from context menu or toolbar.
Ez az elem határozza meg komponens típusát. A típusát meg lehet változtatni a helyi menüben vagy az eszköztárban.
info
2583
This list contains names of currently available layouts. Use the toolbar buttons above the box to control the layouts. Double-click an layout to configure it.
Ez a lista tartalmazza a jelenleg rendelkezésre álló elrendezéseket. Felül a mezőben az eszköztár gombjai segítségével állíthatja be az elrendezéseket. Kattintson duplán az elrendezésben a beállításhoz.
info
2584
This list shows currently installed custom icons.
Ez a lista mutatja a jelenleg telepített egyedi ikonokat.
info
2585
This operation is performed on the extracted document part.
Ezt a műveletet hajtja végre a dokumentumrész kivonásához.
info
2586
This operation will be performed on the transformed document.
Ezt a műveletetet fogja elvégezni az átalakított dokumentumon.
info
2587
This option controls image formats initially present. Formats can be freely added or deleted later.
Ez a beállítás szabályozza a kezdeti képformátumot. Később szabadon lehet hozzáadni vagy törölni a formátumokat
info
2588
This parameter controls the maximum coverage of each painted pattern.
Ez a paraméter határozza meg minden festett mintát maximális lefedettségét.
info
2589
This table shows file types supported by this application. Set a check mark to the left of a file type that should be associated in shell.
Ez a táblázat az alkalmazás által támogatott fájltípusokat tartalmazza. Jelölje be a bal oldalon hogy melyik típust rendelje hozzá a programhoz.
info
2590
This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow.
Itt lehet beállítani az árnyék sűrűségét. Magasabb értéknél az árnyék sötétebb.
info
2591
This value sets the number of samples per pixel.
Ez az érték határozza meg a minták száma képpontonként.
info
2592
This view allows you to modify raster images using drawing tools. Controls:\n - Zoom in and out by rotating mouse wheel. Pan by dragging with middle button (wheel) pressed. CTRL = smooth zoom.\n - Left mouse button activates the current edit tool. SHIFT and CTRL keys modify behavior of some tools.\n - Use right mouse button to perform mouse gestures. Right-click for context menu.
info
2593
This view displays a 3D object and its "grip points" that allow you to make modifications to the document. Click on an object to display associated grip points. You can select grip points, move them, rotate, zoom and move the 3D object by clicking or dragging with your mouse using all three buttons and CTRL and SHIFT keys.
info
2594
This view displays a 3D scene and allows you to move through the scene. You can change your position with A, S, D, F, X, SPACE, and arrow keys or by dragging with left or right mouse button. The right-drag action depends on avtive move mode.
info
2595
This view displays hierarchical structure of the current document. Controls:\n - Click on an item with left mouse button to select it. Hold down CTRL or SHIFT to select multiple items.\n - Display context menu by right-clicking on an item.\n - To get more help for an item, move mouse over it and read the hint in status bar (the hint is not always available).
info
2596
This view is used for the extracted document part.
Ebben a nézetben használható a kibontott dokumentumrész.
info
2597
This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs.
Ebben az ablakban láthatóak a beállítások. Jelöljön ki egy elemet, a jobb oldali ablaktáblában a konfiguráció megjelenítéséhez. Az elem egy kis párbeszéd ikonnal van megjelölve tekintettel az egyéni beállítás párbeszédablakokra.
info
2598
This window shows the processed files and informs you if processing was successful.
Ez az ablak mutatja a feldolgozott fájlokat, és tájékoztat arról, ha a feldolgozás sikeres volt.
info
2599
This wizard creates a new image from the current content of your desktop. This window will disappear for a moment while capturing is performed.
Az asztal jelenlegi tartalma egy új kép létrehozása varázsló segítségével Ebben az ablakban egy pillanatra eltűnik, míg a rögzítés történik.
info
2600
This wizard opens a raster image from the clipboard. Images can be placed on clipboard using the Copy or Copy Image command in graphic editors. Content of any window can be capured by pressing ALT+PrtScn keys while the window is active.
Ez a varázsló megnyitja a vágólapon lévő raszterképet. A képet a vágólapra, a másolás paranccsal vagy a kép másolása paranccsal kell a grafikus szerkesztőkből elhelyezni. Bármelyik ablak tartalmát a vágólapra lehet helyezni az ALT+PrtScn capured megnyomásával, amíg az ablak aktív.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons