Norwegian (Bokmål) phrases #1281-1300 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1281
Man'o'war fractal
info
1282
Manage Custom Icons
Egendefinerte ikoner
info
1283
Manage Custom Presets
Behandle egendefinerte forhåndsinnstillinger
info
1284
Manage File Associations
Velg filassosieringer
info
1285
Manage Layouts
Administrer maler
info
1286
Manage Windows shell associations
Velg Windows filformat assosieringer
info
1287
Manage custom presets
Behandle egendefinerte filtre
info
1288
Manage database
Administrer database
info
1289
Mandelbrot set
Mandelbrot-sett
info
1290
Manually entered part-ID
Manuelt innskrevet del-id
info
1291
Manually set coordinates of the clicked control handle.
Manuelt angi koordinatene av klikket kontroll.
info
1292
Mark all available items or objects as selected.
Merk alle tilgjengelige elementer eller objekter som valgt.
info
1293
Mask ID
Filter ID
info
1294
Mask ID:
Filter ID:
info
1295
Mask from opacity
Ugjennomsiktig filter
info
1296
Mask identifier:
Filter-identifisering:
info
1297
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
Lignende piksler med samme gjennomsiktighetsverdi (ugjennomsiktig/gjennomsiktig).
info
1298
Matches pixels with similar brightness.
Lignende piksler med samme eksponering.
info
1299
Matches pixels with similar hues.
Lignende piksler med samme nyanser.
info
1300
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
Lignende piksler med samme verdier i rød, grønn, blå og gjennomsiktighets kanalene.
info
I wish there were...
What about ICL files?