Norwegian (Bokmål) phrases #381-400 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
381
Bounds:
Innbundet:
info
382
Box Blur
Bokspensel
info
383
Box blur
Boks pensel
info
384
Box blur...
Bokspensel...
info
385
Brick
info
386
Brighten
Lysere
info
387
Brightness
Lysstyrke
info
388
Brightness influences the luminance of the entire image by adding the given value to every pixel.
Eksponeringen virker inn på hvor mye lys hver piksel skal få.
info
389
Brightness...
Eksponering...
info
390
Brush
Pensel
info
391
Built-in shadow
Innebygget skygge
info
392
Busy
Opptatt
info
393
Button1
Knapp1
info
394
Button2
Knapp2
info
395
Bézier transformation
Bézier-markering
info
396
Cancel
Avbryt
info
397
Cancel - stop processing
Avbryt - stopp prosessen
info
398
Cancel drawn shape
Avbryt figurtegning
info
399
Cancel image selection
Avbryt markering
info
400
Cancel|Continue working with the document.
Avbryt|Forsett å arbeid med dokumentet.
info
Select background
Vista & Win 7 icons