Norwegian (Bokmål) phrases #601-620 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
601
Create a new frame. Select where to add it.
Opprett nytt lag. Klikk her for å legge det til.
info
602
Create a new image with all frames of the animation placed in one or more rows.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">More information</a>
info
603
Create a wheel cursor with an animated spinning section.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">More information</a>.
info
604
Create animated cursor resembling a clock.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">More information</a>.
info
605
Create animated fire
info
606
Create animated shrinking dots arranged in a circle.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">More information</a>.
info
607
Create animation by rotating an image.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/spin-frame-wizard">More information</a>.
info
608
Create cursor
Opprett markør
info
609
Create filmstrip
Opprett filmstripe
info
610
Create filmstrip...
Opprett filmstripe...
info
611
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Opprett glass effekt av pensel bakgrunnen under semi gjennomsiktige områder.
info
612
Create image
Opprett bilde
info
613
Create mouse cursor
Opprett musemarkør
info
614
Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands|
Opprett nye kommandoer|Dupliser kommandoer|Slett kommandoer|Flytt opp|Flytt ned|Importer kommandoer|Eksporter kommandoer|
info
615
Create new document from a template.
Opprett nytt dokument fra en mal.
info
616
Create new image document using current contents of clipboard.
Opprett nytt bilde ved å bruke innhold fra utklippsbordet.
info
617
Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout|
Opprett ny mal|Dupliser valgt mal|Slett valgt mal|Gi valgt mal nytt navn|Konfigurer valgt mal|Flytt valgt mal ned|Flytt valgt mal opp|Importer mal|Eksporter mal|
info
618
Create new mouse cursor with specified dimensions and color depth. The created cursor may be animated.
Opprett en ny peker med spesifiserte dimensjoner og fargedybde. Den opprettede pekeren kan også være animert.
info
619
Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset|
Opprett ny forhåndsinnstilling|Dupliserte forhåndsangitte|Slett forhåndsangitte|Flytt opp|Flytt ned|Importer forhåndsangitt|Eksporter forhåndsangitt|
info
620
Create new raster image from the current content of Windows desktop.
Opprett nytt bilde med skjermdump fra Windows.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons