Danish phrases #261-280 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Adelante
info
262
Adjust Brightness
Justér lysstyrke
info
263
Adjust Color Saturation
Justér farvemætning
info
264
Adjust Colors
Justér farver
info
265
Adjust Contrast
Justér kontrast
info
266
Adjust HLS
Justér NLM
info
267
Adjust HLS...
Justér NLM...
info
268
Adjust RGB
Justér RGB
info
269
Adjust RGB...
Justér RGB...
info
270
Adjust black and white levels of a photograph and modify contrast.
Justér fotografiets sort/hvid niveau og tilpas kontrasten.
info
271
Adjust brightness of the whole image or of current selection.
Justér lystyrke på hele billedet eller aktuel markering.
info
272
Adjust brightness, contrast, and saturation on all selected frames.
Justér lysstyrke, kontrast, gamma og mætning på alle valgte rammer.
info
273
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Justér lysstyrke, kontrast, gamma og mætning for hele billedet eller markeret område.
info
274
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér lysstyrke, kontrast, gamma og mætning for markering eller hele billedet.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
275
Adjust color saturation of the current layer or of the current selection.
Justér farvemætning på aktuelt lag eller markering.
info
276
Adjust contrast of the whole image or of current selection.
Justér kontrasten på hele billedet eller aktuel markering.
info
277
Adjust exposure
Justér eksponering
info
278
Adjust hue, luminance, and saturation of entire image or of selected hues.
Justér nuance, lysstyrke og mætning på hele billedet eller valgte nuancer.
info
279
Adjust hue, luminance, and saturation of entire image or of selected hues.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_HLS">More information</a>.
Justér nuance, lysstyrke og mætning på hele billedet eller valgte nuancer.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_HLS">Flere oplysninger</a>.
info
280
Adjust light level to preserve flat surfaces
Justér lysniveau så flad overflade bevares
info
What about ICL files?
I wish there were...