Danish phrases #4121-4140 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
4121
White Vignette
Hvid vignette
info
4122
White point:
Hvidt punkt:
info
4123
Width
Bredde
info
4124
Width delta
Deltabredde
info
4125
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Liniebredde kan være alle positive tal incl. flydende punktværdier.
info
4126
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
Bredde på formens kant hvis værktøjet understøtter dette og kanter er aktiveret.
info
4127
Width of the outline.
Kantbredde.
info
4128
Width of the resized image in pixels
Bredde på det tilpassede billede i pixel
info
4129
Width of the retargeted image in pixels.
Bredde på det skalerede billede i pixel.
info
4130
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Bredde på destinationsbilledet. Højden beregnes automatisk for at bevare størrelsesforholdet.
info
4131
Width:
Bredde:
info
4132
Wind...
Vind...
info
4133
Windo
Vindue
info
4134
Window Painting
Vinduestilstand
info
4135
Window Screen...
info
4136
Window caption
Vinduestitel
info
4137
Window height
Vindueshøjde
info
4138
Window layout
Vindueslayout
info
4139
Window painting
Vinduestilstand
info
4140
Window width
Vinduesbredde
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?