Turkish phrases #3941-3960 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3941
Translation mode
info
3942
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Çeviri tablosu %i öğe içeriyor. Daha fazla kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için Güncelleme'ye basın.
info
3943
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Çeviri tablosu %i öğe içeriyor. Ayrıca, sizin tarafınızdan çevrilen %i öğe var. Başkaları için kullanılabilir hale getirmek için Yükle'ye basın.
info
3944
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Çeviri tablosu mevcut değildir; indirmeyi deneyin veya kendiniz tercüme ederek yardımcı olun.
info
3945
Translation tables for this language are not available.
Bu dil için çeviri tabloları mevcut değildir.
info
3946
Translator mode
Çevirmen modu
info
3947
Transmission...
info
3948
Transparency
Şeffaflık
info
3949
Transparency (alpha channel)
Saydamlık (alfa kanalı)
info
3950
Transparency Blender 1.0...
info
3951
Transparency Editor 1.0...
info
3952
Transparency Grids 1.0...
info
3953
Transparency Inverse 1.0...
info
3954
Transparency Maker 1.0...
info
3955
Transparency Noise 1.0...
info
3956
Transparency RGB 1.0...
info
3957
Transparent Bullseye...
info
3958
Transparent Pizza...
info
3959
Tremors...
info
3960
Tri-Mirror-Tile......
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?