Bosnian phrases #1121-1140 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1121
Description:
Opis:
info
1122
Descriptive name of the window layout.
Opisni naziv rasporeda prozora.
info
1123
Details
Detalji
info
1124
Detect horizontal edges in the input image.
Detektuj horizontalne rubove ulazne slike.
info
1125
Determine the darkest and brightest colors in the image and adjust contrast to map them on real black and white.
Odredi najtamnije i najsvjetlije boje slike i podesi kontrast mapiran na stvarnoj crnoj i bijeloj boji.
info
1126
Determines the method used to compute the shadow.
Određuje metodu koja se koristi za izračunavanje sjenke.
info
1127
Determines the sharpness of the shadow. It is recommended to use sharper shadow for small images and less sharp for big ones.
Određuje oštrinu sjenke. Preporučuno je koristiti oštriju sjenku za manje slike, a manje oštriju sjenku koristiti za veće slike. 
info
1128
Diagonal
Dijagonalno
info
1129
Dialog caption:
Naslov dijaloga:
info
1130
Diameter of the affected region in pixels.
Prečnik područja djelovanja (uticanja) u pikselima.
info
1131
Diameter or size of the bounding box of the painted pattern.
Prečnik ili veličina ograđene kutije oslikanog šablona.
info
1132
Diamond Plate...
info
1133
Diamonds
info
1134
Difference Clouds
info
1135
Difference Light Bulbs...
info
1136
Difference Noise...
info
1137
Difference Randomly...
info
1138
Diffuse Glow...
info
1139
DigiEffects
info
1140
Digimarc
info
I wish there were...
What about ICL files?