Turkish phrases #261-280 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Verilen yoğunluk ve çıkıntıyla bir gölge ekle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">Daha fazla bilgi</a>.
info
262
Add a shadow to the drawn shape.
Çizilen şekle bir gölge ekleyin.
info
263
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Online documentation</a>.
info
264
Add a watermark picture or text.
Bir filigran resmi ya da yazısı ekle
info
265
Add an elliptical border.
Eliptik sınır ekleyin.
info
266
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Katmanlı görüntüye yeni bir katman olarak varolan bir görüntü dosyası ekleyin.
info
267
Add and Sub...
info
268
Add color
Renk ekle
info
269
Add commands to this toolbar.
info
270
Add custom preset
Özel ön ayar ekle
info
271
Add folder to favorites
Klasörü sık kullanılanlara ekle
info
272
Add new color swatch gradient.
Yeni renk örneği gradyanı ekle.
info
273
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
info
274
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
info
275
Add or remove custom icons. These icons can then be used in various places of the main application.
Özel simgeler ekleyin veya kaldırın. Bu simgeler ana uygulamanın çeşitli yerlerinde kullanılabilir.
info
276
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Kırmızı, yeşil ve mavi kanallardan değer ekleyin veya çıkarın.
info
277
Add predefined color swatches.
Ön tanımlı renk örnekleri ekleyin.
info
278
Add reflection
Yansıma ekle
info
279
Add the dragged file(s) as new layer(s).
info
280
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Kontrol tutamacını bir kenarın ortasına sürükleyerek çokgene köşe ekleyin.
info
I wish there were...
What about ICL files?