Danish phrases #1041-1060 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1041
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Hvis aktiveret, vil uoversatte udtryk starte med et [*] i programvinduet.
info
1042
If set, the layout will be usable only with documents of the selected type.
Hvis sat, vil layoutet kun være brugbart med valgte dokumenttyper.
info
1043
If the cursor is part of a cursor set, please specify its role here.
Hvis markøren er del af et sæt så angiv dens rolle her.
info
1044
If there are more sections, the animation will be faster.
Animationen bliver hurtigere med flere sektioner.
info
1045
If this option is enabled the related field will be set to the defined value when the command is activated.
Hvis aktiveret vil det relaterede felt blive sat til den definerede værdi når kommandoen aktiveres.
info
1046
If used in toolbar, the button will always contain command name.
Ved brug på værktøjslinie indeholder knappen altid kommandonavnet
info
1047
Ignore alpha
Ignorer alfa
info
1048
Image
Billede
info
1049
Image &zoom:
Billedzoom:
info
1050
Image - Viewer
Billede - fremviser
info
1051
Image - Zoom
Billede - zoom
info
1052
Image -> Cursor
Billed -> Markør
info
1053
Image -> Raster Image
Billede -> Rasterbillede
info
1054
Image Format
Billedformat
info
1055
Image Height
Billedhøjde
info
1056
Image ID:
Billed ID:
info
1057
Image Position
Billedplacering
info
1058
Image Size
info
1059
Image Width
Billedbredde
info
1060
Image can be printed over whole paper or it could keep its original size or user can specify image size
Billedet kan udskrives på hele papiret, eller med original/tilpasset størrelse.
info
Select background
What about ICL files?