Danish phrases #1841-1860 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1841
Split direction:
Opdel:
info
1842
Split image to tiles of defined size and set color of each tile to the average color of its original pixels.
Opdel billedet i fliser og farvelæg hver flise med gennemsnitsfarven fra de originale pixel.
info
1843
Spread the color of each pixel to the surrounding pixels.
Spred farven for hver pixel til de omgivende.
info
1844
Square
Kvadrat
info
1845
Square caps
Kvadratiske hætter
info
1846
Standard drop shadow
Kastet standardskygge
info
1847
Standard effect:
Standardeffekt:
info
1848
Standard size (32x32 pixels)
Standard opløsning (32x32 pixels)
info
1849
Start &page:
Startvindue
info
1850
Start color:
Startfarve:
info
1851
State Synchronization ID
Synkroniseringsstatus ID
info
1852
Static
Statisk
info
1853
Static Cursor
Statisk markør
info
1854
Static cursor
Statisk markør
info
1855
Static cursor files
Statiske markørfiler
info
1856
Steps
Trin
info
1857
Stock colors
Standardfarver
info
1858
Stop animation
Stop animation
info
1859
Storage picker
Opbevaringsvalg
info
1860
Store current image mask for later use. The stored mask will last as long as this window and document.
Gem aktuel maske til senere. Den gemte maske er aktiv sammen med dette vindue og dokument.
info
What about ICL files?
I wish there were...