Danish phrases #1421-1440 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1421
Panels
Paneler
info
1422
Parameter:
Parameter:
info
1423
Parameters
Parametre
info
1424
Part &operation:
Delhandlinger:
info
1425
Particle count
Antal partikler
info
1426
Particle longevity
Partiklers levetid
info
1427
Particle size
Partikelstørrelse
info
1428
Paste image
Indsæt billede
info
1429
Paste style
Indsæt stil
info
1430
Paste the dragged image(s) as a floating selection.
Indsæt trukket billede som flydende.
info
1431
Paste:
Indsæt:
info
1432
Pasted
Indsat
info
1433
Path
Sti
info
1434
Path to a html help topic that will be displayed if user clicks on a Help button. If this field is left blank, the Help button will be hidden.
Sti til emnets html hjælp der vises hvis brugeren klikker på Hjælp. Knappen er skjult hvis feltet er tomt.
info
1435
Path to environment map
Miljøkorts palcering
info
1436
Path to height map
Højdekortets placering
info
1437
Pattern fill
Mønsterfyld
info
1438
Pencil
Blyant
info
1439
Perform the last undone action again.
Udfør sidst fortrudte handling igen.
info
1440
Perspective transformation
Perspektivtransformering
info
Select background
I wish there were...