Danish phrases #181-200 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
181
Add or remove custom icons. These icons can then be used in various places of the main application.
Tilføj eller fjern brugerdefinerede ikoner. Disse ikoner kan derefter anvendes i selve programmet.
info
182
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Tilføj eller fratræ værdi fra rød, grøn og blå kanaler.
info
183
Add predefined color swatches.
Tilføj forudbestemte farveprøver.
info
184
Add reflection
Tilføj refleks
info
185
Add the current cursor to online library on RealWorld Graphics web site
Føj aktuel markør til onlinebiblioteket på RealWorld Graphics hjemmeside
info
186
Add the dragged file(s) as new layer(s).
Tilføj trukne filer som nye lag.
info
187
Add to Online Library
Føj til online bibliotek
info
188
Add to online library
Føj til online bibliotek
info
189
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Føj knudepunkt til polygonen ved at trække i håndtaget midt på en kant. 
info
190
Add, remove, configure, export, and import custom tool configurations.
Tilføj, fjern, tilpas, eksporter og importer værktøjsindstillinger.
info
191
Add, remove, import, and export custom colors.
Tilføj, fjern, importér og eksportér tilpassede farver.
info
192
Additional image effects
Flere billedeffekter
info
193
Adjust Brightness
Justér lysstyrke
info
194
Adjust Color Saturation
Justér farvemætning
info
195
Adjust Colors
Justér farver
info
196
Adjust Contrast
Justér kontrast
info
197
Adjust RGB
Justér RGB
info
198
Adjust RGB...
Justér RGB...
info
199
Adjust brightness of the whole image or of current selection.
Justér lystyrke på hele billedet eller aktuel markering.
info
200
Adjust brightness, contrast, and saturation on all selected frames.
Justér lysstyrke, kontrast, gamma og mætning på alle valgte rammer.
info
Select background
I wish there were...