Danish phrases #2061-2080 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2061
View
Vis
info
2062
View Type
Visning
info
2063
View menu
Listevisning
info
2064
View type:
Visning:
info
2065
Viewport sync ID:
Synsfelt synk ID:
info
2066
Viewport:
Synsfelt:
info
2067
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
info
2068
Web colors
Webfarver
info
2069
When turned on, the AutoZoom feature will be enabled when new window opens.
Hvis aktiveret vil autozoom funktionen anvendes når vinduet åbnes.
info
2070
While this application is free to use, it was not free to make. Can you help?
Programmet kan bruges gratis, men det er ikke gratis at udvikle det. Kan du hjælpe?
info
2071
Width
Bredde
info
2072
Width delta
Deltabredde
info
2073
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Liniebredde kan være alle positive tal incl. flydende punktværdier.
info
2074
Width of the image in pixels.
Billedbredde i pixel.
info
2075
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
Bredde på formens kant hvis værktøjet understøtter dette og kanter er aktiveret.
info
2076
Width of the outline.
Kantbredde.
info
2077
Width of the outline. Relative to the image size.
Kantens bredde relateret til billedets størrelse.
info
2078
Width of the resized image in pixels
Bredde på det tilpassede billede i pixel
info
2079
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Bredde på destinationsbilledet. Højden beregnes automatisk for at bevare størrelsesforholdet.
info
2080
Width:
Bredde:
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons