Danish phrases #1201-1220 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1201
Lossless mode:
Tabsfri:
info
1202
Love it!
Elsker det!
info
1203
Lower left corner:
Nederste venstre hjørne:
info
1204
Lower right corner:
Nederste højre hjørne:
info
1205
M&ultiple undo steps
Fortryd flere trin ad gangen
info
1206
Magic wand
Tryllestav
info
1207
Main toolbar
Hovedværktøjslinie
info
1208
Main window
Hovedvindue
info
1209
Make animated clock
Opret animeret ur
info
1210
Make animated dots
Opret animerede prikker
info
1211
Make animated spinning wheel
Opret animeret rullende hjul
info
1212
Make arrow shape
Opret pil
info
1213
Make given percentage of pixels in the image transparent.
Angiv procentdel af gennemsigtige pixel.
info
1214
Make size of all layers the same.
Gør alle lagstørrelser ens.
info
1215
Man'o'war
Man'o'war
info
1216
Manage Custom Icons
Administrer tilpassede ikoner
info
1217
Manage Custom Presets
Administrer skabeloner
info
1218
Manage File Associations
Administrer filtilknytninger
info
1219
Manage Layouts
Administrer layout
info
1220
Manage Windows shell associations
Administrer Windows shell forbindelser
info
Select background
I wish there were...