Hungarian phrases #141-160 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
A method for serialization of an image into a file.
Egy módszer sorozatkészítéshez egy képből egy fájlba.
info
142
A mouse cursor is an image moving on the computer display showing you the mouse position. The point in the image used for clicking is called "hot spot". Mouse cursors may be animated.
Az egér kurzor egy mozgó kép a számítógép képernyőjén, ami megmutatja az egér helyzetét. A képnek az a pontját, amit kattintásra használuk "hot spot"-nak (kattintási pontnak) nevezzük. Az egérkurzor lehet animált is.
info
143
A raster image is a rectangular area of dots called pixels. A picture is created by assigning each dot a color using various drawing tools. All photographs and most pictures found on the web are in fact raster images.
Egy raszterképet egy téglalap alakú képpontokból pontok. A kép minden pont hozzárendelésével a különböző rajzeszközeivel szín jön létre. Minden fotók és képek az interneten található valójában raszteres képek.
info
144
A rectangle can be mapped onto a Bézier patch.
Egy téglalap térképezhető fel Bézier görbére.
info
145
A rectangle can be moved, scaled in X and Y directions and rotated.
Egy téglalap mozgatható, átméretezhető X és Y irányban és forgatható.
info
146
A rectangle can be turn into arbitrary convex quadrangle as if it were rotated in 3D space and projected back using perspective projection.
Egy téglalapot át lehet alakítani tetszőleges konvex négyszöggé, mintha a 3 dimenziós térben lenne elforgatva, és lenne a síkra visszavetítve.
info
147
A rentangle representing the viewport of the view with the given ID will be displayed and can be dragged.
A nézetablakot képviselő téglalapban a megadott azonosítójú nézet jelenik meg, amit húzni lehet.
info
148
A second color for gradient filling.
A színátmenetes kitöltés második színe.
info
149
A short description of this cursor. 250 characters maximum.
A kurzor rövid leírása. Maximum 250 karakter.
info
150
AARRGGBB value of a color used as a primary color with styles that do not define their own colors.
Az AARRGGBB a színnek az értéke, mint elsődleges szín stílus, amely nem határozza meg a saját színt.
info
151
AARRGGBB value of a color used as a secondary color with styles that do not define their own colors.
Az AARRGGBB a színnek az értéke, mint másodlagos szín stílus, amely nem határozza meg a saját színt.
info
152
AARRGGBB:
AARRGGBB:
info
153
About RealWorld Cursor Editor
RealWorld Cursor Editor Névjegy
info
154
Absolute
Abszolút
info
155
Account
Fiók
info
156
Activate tag
Címke aktiválása
info
157
Active color
Aktív szín
info
158
Active layer
Aktív réteg
info
159
Active tab:
Aktív fül:
info
160
Add Cursor to Online Library
Kurzor hozzáadása az Online Könyvtárhoz
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons