Hungarian phrases #1841-1860 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1841
Split direction:
Osztás irány:
info
1842
Split image to tiles of defined size and set color of each tile to the average color of its original pixels.
Kép felosztása csempékre, amelyek meghatározott méretű és szín készletű amelyek megegyeznek az eredeti képpont átlagos színével.
info
1843
Spread the color of each pixel to the surrounding pixels.
A képpont színének szétszórása a környező képpontokra.
info
1844
Square
Négyzet
info
1845
Square caps
Négyzetes vonalvégződés
info
1846
Standard drop shadow
Normál árnyék
info
1847
Standard effect:
Szabványos effekt:
info
1848
Standard size (32x32 pixels)
Alapértelmezett méret (32x32 képpont)
info
1849
Start &page:
Nyitó&lap
info
1850
Start color:
Kezdő szín:
info
1851
State Synchronization ID
Állapot szinkronizáció azonosító
info
1852
Static
Egyszerű
info
1853
Static Cursor
Egyszerű Kurzor
info
1854
Static cursor
Statikus kurzor
info
1855
Static cursor files
Egyszerű kurzor-fájlok
info
1856
Steps
Lépések
info
1857
Stock colors
Szín készlet
info
1858
Stop animation
Animáció megállítása
info
1859
Storage picker
Tárhely kiválasztása
info
1860
Store current image mask for later use. The stored mask will last as long as this window and document.
Az aktuális képmaszk tárolása későbbi használatra. A maszk addig lesz tárolva, amíg ez az ablak és dokumentum nyitva marad.
info
I wish there were...
Select background