Hungarian phrases #1981-2000 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1981
Toolbar ID
Eszköztás ID-je
info
1982
Toolbar name
Eszköztár neve
info
1983
Top
Fönt
info
1984
Top left
Bal fönt
info
1985
Top right
Jobb fönt
info
1986
Transform the image from cartesian coordinates (x, y) to polar coordinates (r, φ).
A kép a Descartes-féle koordinátáinak (x, y) átalakítása poláris koordinátákká (r, φ).
info
1987
Transform the image from polar coordinates (r, φ) to cartesian coordinates (x, y).
A kép a polárkoordinátáinak (r, φ) átalakítása Descartes-féle koordinátákká (x, y).
info
1988
Transformation
Transzformáció
info
1989
Transition
Átmenet
info
1990
Transition size
Átmenet mérete
info
1991
Translated string:
Lefordított szöveg
info
1992
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
A fordítási tábla %i elemet tartalmaz. Nyomja meg a Frissítést, ha több áll rendelkezésre.
info
1993
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
A fordítási tábla %i elemet tartalmaz. %i elem most lett lefordítva. Ezek a Feltöltés gombbal feltölthetőek.
info
1994
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Fordítási táblázat nem elérhető; próbálja meg letölteni, vagy segítsen a fordításban.
info
1995
Translation tables for this language are not available.
Ehhez a nyelvhez fordítási táblák nem állnak rendelkezésre.
info
1996
Translator mode
Fordító mód
info
1997
Transparency
Átláthatóság
info
1998
Turn the image upside down.
A kép fejjel lefelé fordítása.
info
1999
Tutorials
Oktatóanyagok
info
2000
Type
Típus
info
I wish there were...
What about ICL files?