Hungarian phrases #201-220 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
201
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Állítsa be a fényerő, kontraszt, gamma, és telítettség értéket az egész képre vagy a kijelölt területre.
info
202
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
A fényerő, kontraszt, gamma, és a telítettség beállítása az egész képre, vagy a kiválasztott területre.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">További információ</a>
info
203
Adjust color saturation of the current layer or of the current selection.
Az aktuális réteg, vagy az aktuális kijelölés színtelítettsége.
info
204
Adjust contrast of the whole image or of current selection.
A kontraszt beállítása az egész képre vagy a kijelölésre.
info
205
Adjust exposure
Expozíció beállítása
info
206
Adjust gamma
info
207
Adjust light level to preserve flat surfaces
Fényerő beállítása hogy megőrizze sík felületeket
info
208
Adjust size by %i,%i
info
209
Adjust size by:
Méret beállítása:
info
210
Adjust the light level to avoid changing flat surfaces.
Állítsa be a fényerőt ne módosítsa a sík felületeket.
info
211
Adjustable
Állítható
info
212
After &last frame
Az utolsó képkocka után
info
213
After current
A jelenlegi után
info
214
After last
Az utolsó után
info
215
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
A paraméterek beállítása után kattintson az OK gombra a művelet aktiválásához.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online dokumentáció</a>
info
216
Align:
Igazítás:
info
217
Alignment:
Igazítás:
info
218
All available parts
Összes rendelkezésre álló rész
info
219
All files
Összes fájl
info
220
All operations can be undone. If there is not enough memory for backup of an operation, it may become impossible to further edit a document.
Minden műveletet vissza lehet vonni. Ha nincs elég memória a mentési művelethez, a dokumentum szerkesztése lehetetlenné válik.
info
I wish there were...
What about ICL files?