Hungarian phrases #581-600 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Create Arrow Shape
Nyíl alak létrehozása
info
582
Create Cursor from Image
Kurzor létrehozása képből
info
583
Create a 3D like effect emphasizing edges.
Létrehoz egy 3D hatást, az él kihangsúlyozásával.
info
584
Create a mouse cursor from the current image.
Egér kurzor létrehozása a jelenlegi képből.
info
585
Create a new animated cursor with specified parameters.
Egy új animált kurzor létrehozása a megadott paraméterekkel.
info
586
Create a new document.
Új dokumentum készítése
info
587
Create a new empty raster image of given size.
Egy új üres raszterkép létrehozása a meghatározott mérettel.
info
588
Create a new frame. Select where to add it.
Új képkocka létrehozása. Válassza ki, hogy honnan adja hozzá.
info
589
Create a new image with all frames of the animation placed in one or more rows.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">More information</a>
Egy új kép létrehozása ahol az animáció összes képkockáját egy vagy több sorba helyez el.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">További információ</a>
info
590
Create a wheel cursor with an animated spinning section.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">More information</a>.
Egy animált kerék létrehozása forgó szakaszokkal. <br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">További információ</a>.
info
591
Create animated cursor resembling a clock.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">More information</a>.
Egy animált kurzor létrehozása ami egy órára hasonlít. <br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">További információ</a>.
info
592
Create animated fire
Animált tűz létrehozása
info
593
Create animated shrinking dots arranged in a circle.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">More information</a>.
Egy animált, körben forgó csökkenő méretű pontok létrehozása. <br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">További információ</a>.
info
594
Create animation
Animáció létrehozása
info
595
Create animation by rotating an image.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/spin-frame-wizard">More information</a>.
Animáció létrehozása oly módon, hogy elforgatja a képet.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/spin-frame-wizard">További információ</a>
info
596
Create as "%s"
Létrehozás másként "%"
info
597
Create cursor
Kurzor készítés
info
598
Create filmstrip
Miniatűrök létrehozása
info
599
Create filmstrip...
Miniatűrök létrehozása...
info
600
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Az üveg hatás létrehozásához elmossa a háttér alatti félig félig átlátszó területeket.
info
What about ICL files?
I wish there were...