Hungarian phrases #781-800 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Húzás az egérrel helyezi a teljes kép. Külső vagy kitölthető az adott szín, vagy a kép is futtatható.
info
782
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Egy görbe passig rajzolása a megadott pontokal. Új pont hozzáadása, a vezérlőelem húzásával a vonal szakasz közepén.
info
783
Draw a grid around pixels or small tiles.
Egy rács körüli képpontok vagy kis csempék rajzolása.
info
784
Draw circles or ellipses.
Körök vagy ellipszisek rajzolása.
info
785
Draw grid around large tiles.
Rajzolja körbe a rácsot nagy csempékkel.
info
786
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
A vonal rajzolása vagy vonalláncok. Egy vonalszakasz középső vezérlőfogópont húzásával el kell osztani.
info
787
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Rajzolás a kijelölt normál és egyéb rétegeken 50% os átlátszatlansággal.
info
788
Draw shapes with outlines and fill.
Az alakzat körvonalának rajzolása és kitöltés.
info
789
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Rajz vagy téglalapokhoz, figyelembe véve a sarokkerekítés sugara.
info
790
Draw tool presets
Rajzeszköz beállítások
info
791
Draw with a brush.
Rajzolás ecsettel
info
792
Drawing Tool
Rajz eszköz
info
793
Drawing tool toolbar
Rajzolás eszköz eszköztár
info
794
Drop Shadow
Árnyék hozzáadás
info
795
Drop shadow
Vetett árnyék
info
796
Drop shadow...
Vetett árnyék...
info
797
Dropper
Pipetta
info
798
Duplicate frame
Képkocka megduplázása
info
799
Duplicate layer
Réteg klónozása
info
800
E&xit
&Kilépés
info
What about ICL files?
Select background