Norwegian (Bokmål) phrases #581-600 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Create Arrow Shape
Opprett pilform
info
582
Create Cursor from Image
Opprett en markør fra et bilde
info
583
Create a 3D like effect emphasizing edges.
Legg til en 3D effekt på hjørner.
info
584
Create a mouse cursor from the current image.
Opprett en musemarkør fra nåværende bilde.
info
585
Create a new animated cursor with specified parameters.
info
586
Create a new document.
Opprett et nytt dokument.
info
587
Create a new empty raster image of given size.
Opprett nytt tomt bilde for en gitt størrelse.
info
588
Create a new frame. Select where to add it.
Opprett nytt lag. Klikk her for å legge det til.
info
589
Create a new image with all frames of the animation placed in one or more rows.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">More information</a>
info
590
Create a wheel cursor with an animated spinning section.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">More information</a>.
info
591
Create animated cursor resembling a clock.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">More information</a>.
info
592
Create animated fire
info
593
Create animated shrinking dots arranged in a circle.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">More information</a>.
info
594
Create animation
Opprett animasjon
info
595
Create animation by rotating an image.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/spin-frame-wizard">More information</a>.
info
596
Create as "%s"
Opprett som "%s"
info
597
Create cursor
Opprett markør
info
598
Create filmstrip
Opprett filmstripe
info
599
Create filmstrip...
Opprett filmstripe...
info
600
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Opprett glass effekt av pensel bakgrunnen under semi gjennomsiktige områder.
info
What about ICL files?
Select background